הצעה לתיקון חוק הניקיון והעברת האחריות לרשויות המקומיות

מתוך "הארץ":

המש' להגנת הסביבה יוזם העברת האחריות לפינוי פסולת הבניין  - לרשויות המקומיות


"במטרה לשים קץ לשימוש באתרי הפסולת הבלתי מוסדרים, שמהווים מפגעים סביבתיים חמורים, יועברו בקרוב התקנות החדשות לאישור הכנסת. כיום, יותר מ-80% מהפסולת מאתרי הבנייה מגיעים למזבלות פיראטיות, ורק אחד מכל אלף עבריינים נתפס..."

 

 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1160049.html