innerpic


אתר קליטת פסולת יבשה נען - גרין, קליטה ומחזור פסולת מוצקה קיבוץ נען

-אתר גרין - קליטה ומיחזור בע"מ

אתר נען הממוקם סמוך למחלף נשרים/רמלה (כביש 6; כביש 431) הינו אתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה לקליטה, מיון, מיחזור והטמנה של פסולת יבשה. האתר רשאי להפיק את כל האישורים הנדרשים על ידי ועדות התכנון והבניה, כולל הסכמי התקשרות עבור היתר בניה ואישורי הטמנה עבור טופס 4.

 

יצירת קשר דרך האתר:

טלפון כלל ארצי: 08-6347781  |  פקס: 08-6347782  |  052-6662787

 

אנשי קשר:

עופר גולינסקי

 

להדפסת אישור יומי: 

אישור לקוח לביצוע הטמנה באתר נען, לחץ כאן

 

 

אתר הטמנת פסולת - נען

 

גרסת הדפסה